Formularz rejestracji uczestników

Ostrzeżenie

Zamknięto możliwość wypełniania tego formularza.

Konferencja:

“Przeszłość - Teraźniejszość – Przyszłość” „Ekonomia społeczna w 100-leciu polityki społecznej”